Utstiller

Ansvarlig kontaktperson: Kristian Alstad, tlf.920 55 564 kristian@nmkstreetcars.no

Utstiller bedrift: 
Såkalt "vendors" på kart. Den viktigste jobben gjøres i forkant med innsalg av standplasser. Under selve arrangementet er det viktig å sørge for at utstillerne har den plassen de har bestilt, strøm er lagt opp og at de blir besøkt/sett jevnlig under dagen.