Tekst: Torill D. Arnesen. Foto: Stiv Tvergrov

Manus
Flere handlinger