Tekst: Torill D. Arnesen. Foto: Stiv Tvergrov
Manus
Flere handlinger