Parkering

Ansvarlig kontaktperson: Norsk Dragracing Gardermoen

Generell info: 
Det er viktig at grusvei inn mot området ikke blokkeres av parkerte biler (branngate / rømningsvei). Vakter må derfor sørge for at ingen parkerer på dette området men på anviste plasser. Crew parkerer på utsiden av området og kjøres inn. Dette grunnet få parkeringsplasser. 

 

Handicap parkering:
Området har noen handicap parkeringsplasser. Gjør deg kjent med hvor disse er.  

Besøkende: 
For besøkende er det avsatt områder lengst inn til høyre mot flystripen (se bilde). Når disse områdene blir fulle, må parkering flyttes ut på betongstripa utenfor området. Vi vil hele tiden vurdere å bruke minibuss for kjøring tur/retur. Dette avklares i forkant av eventet. Besøkende betaler parkering i billett luke (klistremerke festes på bil for kontroll). 

Parkering av tilhengere/trekkbiler:

Tilhengere skal ikke stå i race pit. Disse kjøres på egen anvist plass. Det er viktig at alle får beskjed om å kjøre til hengerparkering med en gang bil er lastet av for å unngå oppsamling/kaos i depot.