Class sponsor: 

OUTLAW DRAG RACE

Generelle bestemmelser: 

 

Invitert klasse


Bilen skal ha åpningsbare fungerende dører.
Løpsform: Bracket Racing, for øvrig se Spesialreglementet for Super Pro ET.

Bracket 

Bil og fører må ha godkjent lisens (NBF)

Break out 6,00 sek/402 meter.

Deltagere inviteres av arrangør.

Buy in and Cash pay outs

Winner 70%, Runner Up: 20 %. No 3 and 4: 10%.


Det henvises til Dragrace reglementet 2019:

https://bilsportboka.no/kapittel/dragrace/

 

Førermøte

Førermøte skal gjennomføres. Stevneleder er ansvarlig for å gi nødvendig informasjon til førerne i samarbeide med jury.