Class sponsor:

11.00 Bracket

Bracket Racing ned til 11:00 Sekunder.
Hver fører setter i eliminering en egen tid på bilen, bilene vil da starte ulikt, men først til mål gjelder.


Bil og fører må ha lisens/engangslisens. Bilen skal være godkjent med skilt og fører inneha gyldig førerkort klasse B. Engangslisens kjøpes på banen i sekretariatet og teknisk kontroll må gjennomføres før kjøring

 Generelle tekniske regler: Deltagelse i klasser kjøres etter reglement for Legal at Racing.

Følgende tekniske krav gjelder – herunder gruppe 2:

https://bilsportboka.no/kapittel/dragrace/%C2%A7620-b-teknisk-reglement-for-legal-at-racing/

 

Førermøte

Førermøte skal gjennomføres. Stevneleder er ansvarlig for å gi nødvendig informasjon til førerne i samarbeide med jury.