Class sponsor: 

10.00 - Legal at racing

Heads Up Racing – Først til mål gjelder.

Index 10.00 sekunder. Absolutt brake out 9,99 sekunder (kjøring under dette vil føre til utelukkelse i henhold til reglene).

Bil og fører må ha lisens/engangslisens. Bilen skal være godkjent med skilt og fører inneha gyldig førerkort klasse B. Engangslisens kjøpes på banen i sekretariatet og teknisk kontroll må gjennomføres før kjøring
 

Generelle tekniske regler: 


Deltagelse i klasser kjøres etter reglement for Legal at Racing.

Følgende tekniske krav gjelder – herunder gruppe 1:

https://bilsportboka.no/kapittel/dragrace/%C2%A7620-b-teknisk-reglement-for-legal-at-racing/

 

Førermøte

Førermøte skal gjennomføres. Stevneleder er ansvarlig for å gi nødvendig informasjon til førerne i samarbeide med jury.